Velkommen til Business Djursland

Business Djursland er et erhvervsråd, stiftet på en sammenlægning af de to tidligere erhvervsråd for Norddjurs og Syddjurs. På vores hjemmeside kan du blive klogere på hvilke sager der optager os i Business Djursland, hvad vores mission og vision er og hvordan du kan blive medlem af Business Djursland voksende netværk. En unik mulighed for at komme i kontakt med nye samarbejdspartnere eller få dit ord igennem til de politiske partier på Djursland. Se også Business Djurslands aktivitetskalender og hold øje med vores Facebook og LinkedIn for opdateringer om kommende begivenheder. 

NyhederDe nye erhvervshuse og den fremtidige opgavedeling?


2018, der på mange måder har været et hektisk og spændende år, går snart på hæld, og det er tid at gøre status, samt ikke mindst tænke målsætninger- og samarbejder for 2019

Det er jo gudskelov først pr. 1. januar 2019 at den nye lov om erhvervsfremme skal træde i kraft, hvilket jo så ikke efterlader grund til panik. Men når det så er sagt, så kunne det da være dejligt og ikke mindst særdeles relevant, om der snart forligger en klar definition på hvilke opgaver, de nye erhvervshuse fremover er forpligtiger sig til at løse for kommunerne.

Uddrag fra aftale mellem Erhvervsministeriet og KL;

De 6 nye tværkommunale erhvervshuse med dertil hørende 6 filialer skal, i modsætning til væksthusene levere specialiseret erhvervsservice til alle typer virksomheder (uagtet deres vækstpotentiale). Men med en basisbevilling på 161,8 millioner hvilket er godt 60% mere end de 100 millioner kommunerne sammen finansierede væksthusene med, så forventer de fleste kommuner nok, at erhvervshusene udover specialiseret erhvervsservice- og drift af den nye digitale erhvervsfremmeplatform påtager sig flere elementære opgaver på erhvervsområdet.


Jeg er dog af den overbevisning, at de nye erhvervshuse fremadrettet ikke umiddelbart i ”grundpakken” vil levere andet end specialiseret erhvervsservice og den digitale erhvervsfremmeplatform, der bliver den fælles offentlige digitale indgang til information og vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Så hvis Djursland vil erhvervslivet fremadrettet, og ikke bare sidde og se på at virksomhederne etableres udenfor vort område, så er det overordentligt vigtigt, at der laves en tydelig strategisk plan for dette, da den lokale basale erhvervsservice fortsat vil være en kommunal forpligtigelse, der således skal løses af kommunens egne erhvervsafdelinger, eller gennem lokalt erhvervssamarbejde.

Mens du læser dette, er vi i Business Djursland i gang med et større arbejde med at afdække- og geare vores organisation til fremtidens opgave, således at vi med vore samarbejdspartnere fra videninstitutionerne i naturlig forlængelse af kommunernes erhvervspolitik- og strategi kan byde ind som samarbejdspartner på
udførelsen af denne opgave, og derved sikre at vi får en lokal forankret
erhvervsservice, der har lokalt kendskab, og tænker Djursland som én enhed når snakken falder på erhverv- og beskæftigelse.

Du kan læse hele aftalen herArrangementer

Arrangementer for medlemmer og ikke medlemmer af Business Djursland

Hos Business Djursland tager vi pulsen på erhvervslivet på Djursland, for at finde frem til hvilke arrangementer vores medlemmer kan have glæde af. I løbet af året afholder vi derfor flere erhvervs relevante arrangementer, der har fokus på at kunne gøre en forskel for den enkelte. 

Som medlem, vil du modtage en personlig invitation direkte i din indbakke, så husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev.Sæt kryds i Kalenderen (mere information følger):

Business Djursland ordinær generalforsamling 14.marts 2019

Sammen Står Vi Stærkere: Ledelse af frivillige  4.april 2019

Læs mere