Sammen om erhvervsudvikling 

Vi vil gennem fokuseret samarbejde med vore medlemmer, Syddjurs- og Norddjurs kommune, væksthus Midtjylland, Viden Djurs, Erhverv Dania, samt erhvervsforeninger og øvrige interessenter sikre at vi udnytter potentialet for vækst på Djursland.

Dette vil bland andet foregå i regi af det innovative Djursland, der gennem rådgivning og vidensdeling hjælper enkeltpersoner og virksomheder fra Start-up over kompetenceløft og vækst til ejerskifte/salg af virksomhed.

Udover vækstrelaterede opgaver ønsker vi også, at udvikle tættere partnerskaber med Syddjurs- og Norddjurs kommuner, for ingen kan alt, men alle kan noget, og sammen kan vi det hele (hvis vi vil). Og det er blandt andet i et sådant partnerskab vi kan styrke indsatsen omkring uddannelse og kompetenceløft, så virksomhederne har tilgang til den til enhver tid efterspurgte arbejdskraft.