Cirkulært innovationsnetværk

I 2018-2019 tilbyder Business Djursland og Syddjurs Kommune et gratis netværksforløb for 10-20 virksomheder, der vil passe på miljøet samt jordens ressourcer og samtidig tjene penge på det.

Deltagerne vil få:

Viden om cirkulær økonomi, herunder muligheder, krav, trends, tilskudsordninger og efterspørgsel.
Inspiration fra andre virksomheder, der lever i eller af den cirkulære økonomi.
Faciliteret idéudvikling og adgang til evt. hjælp fra Viden Djurs, Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Dania og andre ressourcepersoner.

Forløb:

Februar-april 2018:
Rekruttering af virksomheder, primært inden for byggeri, produktion og design.
Plads til 15 virksomheder fra Syddjurs og 5 fra Norddjurs. Er du interesseret,
så kontakt projektleder Lone Bolther Rubin, lone@lonerubin.dk, tlf: 24241288.

Kick-off 26. april 2018.

2 netværksmøder pr halvår, i alt 8 møder af 2-4 timers varighed.

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi giver i modsætning til lineær økonomi mulighed for at bevare råstoffer og materialer i kredsløb til højest mulige værdi, så de aldrig bliver til affald.
Det giver samtidig et mindre forbrug af energi i forhold til udbyttet.

Det kræver nytænkning i alle processer fra design og produktion til salg og genanvendelse, og det åbner op for nye profitable forretningsmuligheder. Omstillingen til cirkulær økonomi bliver understøttet af EU-direktiver samt national lovgivning
og udviklingspuljer. Efterspørgslen er også på vej, så det er bare med at komme
i gang.

Læs også artiklen fra Erhverv Djursland


September workshop for virksomheder med interesse i cirkulær økonomi - Innovation og
støttemuligheder

Få en god cirkulær forretningside og bliv klogere på, hvordan den kan blive
til virkelighed – bl.a. med økonomisk og faglig støtte!

Den 6. september 2018 afholdet CLEAN i samarbejde med Cirkulært Innovationsnetværk Djursland workshop for virksomheder med interesse i cirkulær økonomi. På workshoppen var der fokus på at undersøge, hvordan de deltagende virksomheder kan operere mere cirkulært, hvordan man får ideer til at innovere, og hvordan man kan få støtte hertil.

Komproment ApS og fra Vugge til Vugge ApS holdte oplæg, og vi udforskede hvordan man kan benytte forskellige netværk.

Målgruppen var virksomheder indenfor byggeri samt produktion og design på tværs
af alle brancher, hvor målet for dagen var, at hvert spor udviklede 2-4 innovationsideer, som deltagerne kunne tage med sig tilbage til virksomhederne.


Herunder kan du se, hvordan programmet for dagen så ud:

Cirkulært netværk skudt i gang

Cirkulært Innovationsnetværk Djursland er i fuld gang, og
der er allerede konkrete idéer i spil til, hvordan vi kan få mere ud af mindre.
Altså lave god forretning ved at optimere ressourceforbrug, deles om de
ressourcer, vi har på Djursland, og genanvende eget eller andres spildstrømme.

35 deltog i kick-off 26. april på Kvadrat i Ebeltoft, hvor ovennævnte
temaer var på dagsordenen.

Kvadrat holdt også oplæg  om, hvorfor CØ er et fokusområde hos dem. Konklusionerne efter deres erfaringer er at:

- Cirkulære økonomi og produktioner er en
megatrend.

- Danmark er i pole position.

- Forbrugeren og medarbejderne efterspørger, at
virksomhederne har fokus på bæredygtighed.
- Råvarerefterspørgeslen vil stige kraftigt; det
er nødvendigt at gå cirkulært.
- Der er klare anbefalinger på tværs af brancher.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark var også tilstede og præsenterede casestudier fra forskellige virksomheder, som de har hjulpet med CØ fokus. NBE har over 10 års erfaring med at vejlede og hjælpe virksomheder med muligheder inden for Cirkulær innovation.

Besøg deres hjemmeside HER og se, hvad de kan gøre for din virksomhed.

Pt er der 18 virksomheder med i netværket, foruden to
erhvervsakademier, VidenDjurs, RenoDjurs og repræsentanter fra Business
Djursland og Syddjurs Kommune. Der kan godt være et par virksomheder mere. Der
er planlagt i alt 8 møder fordelt over to år, og det er gratis at deltage.


I Cirkulært innovationsnetværk kan du få hjælp og sparring, uanset hvor din virksomhed er i processen hen mod en grønnere forretningsmodel. Kontakt projektleder Lone Rubin for mere information.

Kontakt for mere info

Cirkulært innovationsnetværk
Projektleder Lone Bolther Rubin

lone@lonerubin.dk

tlf: 24241288.

Ønsker du også at blive en del af "DET INNOVATIVE DJURSLAND" så meld dig ind i Business Djursland ved at klikke  her.



En del af et stærk netværk