Professionel Netværker

Vil du udvide dit netværk, forretningsforbindelser, samarbejdspartner, kundekreds,
eller skabe tættere relationer til andre virksomheder fra forskellige brancher på
Djursland?


Forretningsnetværket i praksis:

Vi benytter et velafprøvet netværkskoncept, der sikrer, at din deltagelse får de bedste betingelser for at skabe nye og konstruktive forretningsrelationer samt resultater fra
netværksmøderne.

Som "Professionel Netværker i Business Djursland" opnår man
følgende:

··12 - 14 møder om året.

··Max 30 virksomheder pr. gruppe

··Brancheeksklusivitet – kun én virksomhed fra hver branche pr. gruppe

··Fast mødeagenda

··Fokus på samhandel

··Referat fra hvert netværksmøde

··Egen profilside på netværks APP`en

··Mulighed for annoncering på fordels APP`en

··Virksomhedsbesøg ved netværksgruppens medlemmer

··Undergrupper med fokus på din forretning og udvikling

··Videndeling – faglige indlæg, firmabesøg og foredrag på netværksmøderne.

Kontakt for mere info

Netværk
Christian Steenfat

christian@netsoeg.dk

tlf: 2812 9773

Ønsker du også at blive en del af "DET INNOVATIVE DJURSLAND" så meld dig ind i Business Djursland ved at klikke  her.En del af et stærk netværk