EFTERUDDANNELSE OG KURSER

Kompetenceløft til virksomheder og enkelte personer. Business Djursland hjælper i
samarbejde med Viden Djurs, Erhvervsakademi Dania og Væksthus
Midtjylland med sparring om det rette valg.


Viden Djurs

sikrer dig fagligt stærke og innovative uddannelser med tag i virkeligheden uanset alder og uddannelsesniveau. Som en væsentlig uddannelsesaktør på Djursland, dækker Viden Djurs de unges/voksnes og virksomheders brede uddannelsesbehov indenfor det tekniske, merkantile og almene fagområde.

Erhvervsakademi Dania

udbyder en bred vifte af efter- og videreuddannelser samt kurser. De kan desuden hjælpe hvis I ønsker:

>En praktikant

>En medarbejder med erhvervsfaglig baggrund

>En kompetent samarbejdspartner.
Væksthusene

De rigtige kompetencer er vigtige for at kunne udvikle din virksomhed, øge indtjeningen og skabe flere arbejdspladser. Med hjælp fra KOMPETENCEFORSYNING midt, kan du blive vejledt i hvilke kompetencer du eller din virksomhed mangler for at kunne tage skridtet videre.