Business Djursland - en forening for erhvervslivet på Djursland

Business Djursland er en sammenlægning af de to foreninger Djursland Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening. Vi repræsenterer ét samlet Djursland. 


Vi er en interesseorganisation for erhvervsvirksomheder og personer med interesse i erhvervslivets udvikling på Djursland. Vi rådgiver og videregiver værdifuld viden på kryds og tværs af virksomheder, videninstitutioner, iværksættere og kommunerne. Vi er ambitiøse og ønsker sammen at skabe vækst på Djursland gennem udvikling for den enkelte samt at samarbejde med andre erhvervs-relaterede foreninger med henblik på at skabe gensidig vækst og udvikling. Vi arbejder dagligt på at styrke Djursland position igennem samarbejde og kompetenceudvikling.

Udover vores virksomhedsrelaterede opgaver har Business Djursland også et tæt samarbejde med Syddjurs- og Norddjurs kommune for at styrke indsatsen af erhvervsudviklingsprojekter for således at være tilknytningen mellem Djurslands erhvervsliv og kommunerne.
 

Ved flere kræfter, større ambitioner og styrkede relationer kan vi nå længere.


Vedtægter

Business Djurslands bestyrelse

Business Djurslands bestyrelse består af ni aktive ildsjæle fra det lokale erhvervsliv. Bestyrelsen har repræsentanter fra de to tidligere foreninger, Djursland Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening. Bestyrelsen har som overordnet ledelse ansvaret for at udvikle Business Djursland, så vores forening kan vokse sig større og udvikle sig som samarbejdspartner med relevante aktører, samt yde politisk med- og modspil overfor både Syddjurs- og Norddjurs kommune, således at vi i fællesskab skaber de bedste rammer for erhvervslivet på Djursland.


Bestyrelsen er konstitueret således;

Formand - Ejerleder Ole Sørensen (Rejsecenter Djursland)

Kasserer - Advokat & Indehaver Mads F. Petersen ( MP Advokater)

Bestyrelsesmedlem - Selvstændig Bente Steffensen (BS Ebeltoft)
Bestyrelsesmedlem - Ejerleder Rasmus Henriksen (Jysk Handi)

Bestyrelsesmedlem - Filialdirektør Claus Elkjær (Danske Bank)

Bestyrelsesmedlem - Områdedirektør Søren Stenberg (Sparekassen Djursland)

Bestyrelsesmedlem - CSR rådgiver VibekeTuxen (VTuxen) 

Bestyrelsesmedlem - Torben Jakobsen (Udpeges af LO)

Bestyrelsesmedlem - Afventer udpegning (Udpeges af DA - Dansk Byggeri)


Kommunikationsmedarbjeder - Peter Kolby - Ansat i sekretariatet
Netværkskoordinator - Dorthe Lyk - Ansat i sekretariatet