Business Djursland - en forening for erhvervslivet på Djursland

Business Djursland er en sammenlægning af de to foreninger Djursland Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening. Vi repræsenterer et samlet Djursland og tæt på 400 medlems virksomheder. 


Vi er en interesseorganisation for erhvervsvirksomheder og personer med interesse i erhvervslivets udvikling på Djursland. Vi rådgiver og videregiver værdifuld viden på kryds og tværs af virksomheder, iværksættere og kommunerne. Vi er ambitiøse og ønsker sammen at skabe vækst på Djursland gennem udvikling for den enkelte, og at samarbejde med andre erhvervs-relaterede foreninger med henblik på at skabe gensidig vækst og udvikling. Vi arbejder dagligt på at styrke Djursland position, igennem samarbejde og kompetenceudvikling.

Udover vores virksomhedsrelaterede opgaver har Business Djursland også et tæt samarbejde med Syddjurs og Norddjurs kommuner. For at styrke ind-satsen af erhvervsudviklingsprojekter og være tilknytningen mellem Djurslands erhvervsliv og kommunerne.
 

Ved flere kræfter, større ambitioner og styrkede relationer kan vi nå længere.

Business Djurslands bestyrelse

Business Djurslands bestyrelse består af ni aktive ildsjæle fra det lokale erhvervsliv. Bestyrelsen har repræsentanter fra de to sammen-lagte foreninger, Djursland Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening. Bestyrelsen har som overordnet ledelse ansvaret for at skabe og udføre løsninger for Business Djursland, så vores forening kan vokse sig større og udvikle sig i en positiv retning, samtidig med at være samarbejdspartner for både Syddjurs og Norddjurs kommuner.


De syv bestyrelsesmedlemmer, som er præsenteret på billedet neden for, er fra venstre: Bjarne 'Campingfatter' Nielsen, Auning, Lars Hede, Rønde, Rasmus Henriksen, Hornslet, Mads F. Pedersen, Ebeltoft, Hanne Sloth, Ebeltoft, Claus Elkjær, Assentoft og Ole Sørensen, Kolind.