Kapitalfremskaffelse 

Vi skaber kontakt mellem investorer og iværksættere eller virksomheder, som har brug for finansiering af nyt produkt eller ekspansion. Du eller din virksomhed kan også få råd og rådgivning inden for hvordan forretningsplan, beskrivelse af projekt/ide og krav til materiale, skal eller kan udarbejdes på denne side.


Vi har allerede interesserede investorer, så har du ideen, opfordrer vi dig til at tage kontakt til projektleder Mads F. Petersen hurtigst muligt. 


For at komme i gang med processen kan nedenstående vejledninger benyttes. Det materiale, som indsendes behandles fortroligt, og gennemgås af en revisor inden materialet videresendes til mulige investorer. Finder investorerne interesse for materialet, retter de kontakt til os i Business Djursland. Vi formidler derefter direkte kontakt mellem ansøger og investor.

Første trin i processen: 

Følgende materiale skal fremsendes til Business Djursland:

1. Beskrivelse af ideen / projektet.
2. Kort beskrivelse af forventet finansieringsbehov.
3. Kort beskrivelse af indtjeningspotentiale og investeringshorisont.
4. Kort beskrivelse af ansøgers baggrund og forudsætninger for at gennemføre ideen/projektet.
Ved etablering af virksomhed laves forretningsplan ud fra skabelon på Virk.dk

Andet trin:
Det indsendte materiale screenes af revisor.


Tredje trin:

Ved godkendelse af projektet videresendes materialet til mulige investorer.


Fjerde trin:

Ved henvendelse fra interesserede investorer kontakter vi fra Business Djursland ansøger og formidler kontaktoplysninger.

Kontakt for mere info

Advokat Mads F. Petersen

Telefon: 8634 3822
E-mail: mp@mpadvokater.dk

Nyttige hjemmesider og inspiration 

Crowdfonding

En del af et stærk netværk