Nyheder fra Business Djursland

Du bestemmer: hvem skal vinde erhvervsprisen 2018

Børsen har nu uddelt deres gazellepriser til de virksomheder, som vokser kontinuerligt og som minimum har fordoblet deres omsætning eller bruttoresultat i løbet af fire regnskabsår. Det er hårde krav, og imponerende klaret af alle gazellevirksomheder.

Vi er stolte af alle de 16 gazellevirksomheder på Djursland, og vi har derfor nomineret dem alle til vores Erhvervspris. Nu er det op til vores medlemmer, hvem I synes skal vinde.

Vinderen modtager erhvervsprisen til vores nytårskur, hvor vi også håber at se alle vores medlemmer.

Stort tillykke til de nominerede virksomheder


Giv din stemme til kende her.

Invitation til Nytårskur

Medlemmer af Business Djursland inviteres hermed til nytårskur.
Vi vil glæde os til at skåle et nyt spændende erhvervsår ind sammen med dig, og samtidig fortælle mere om, hvad vi tænker året 2019 bringer af muligheder for erhvervslivet på Djursland.

Arrangementet er gratis

Tilmeld dig her

De nye erhvervshuse og den fremtidige opgavedeling?

2018, der på mange måder har været et hektisk og spændende år, går snart på hæld, og det er tid at gøre status, samt ikke mindst tænke målsætninger- og samarbejder for 2019

Det er jo gudskelov først pr. 1. januar 2019 at den nye lov om erhvervsfremme skal træde i kraft, hvilket jo så ikke efterlader grund til panik. Men når det så er sagt, så kunne det da være dejligt og ikke mindst særdeles relevant, om der snart forligger en klar definition på hvilke opgaver, de nye erhvervshuse fremover er forpligtiger sig til at løse for kommunerne.


Uddrag fra aftale mellem Erhvervsministeriet og KL;

De 6 nye tværkommunale erhvervshuse med dertil hørende 6 filialer skal, i modsætning til væksthusene levere specialiseret erhvervsservice til alle typer virksomheder (uagtet deres vækstpotentiale). Men med en basisbevilling på 161,8 millioner hvilket er godt 60% mere end de 100 millioner kommunerne sammen finansierede væksthusene med, så
forventer de fleste kommuner nok, at erhvervshusene udover specialiseret
erhvervsservice- og drift af den nye digitale erhvervsfremmeplatform påtager sig flere elementære opgaver på erhvervsområdet.


Jeg er dog af den overbevisning, at de nye erhvervshuse fremadrettet ikke umiddelbart i ”grundpakken” vil levere andet end specialiseret erhvervsservice og den digitale erhvervsfremmeplatform, der bliver den fælles offentlige digitale indgang til information og vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Så hvis Djursland vil erhvervslivet fremadrettet, og ikke bare sidde og se på at virksomhederne etableres udenfor vort område, så er det overordentligt vigtigt, at der laves en tydelig strategisk plan for dette, da den lokale basale erhvervsservice fortsat vil være en kommunal forpligtigelse, der således skal løses af kommunens egne erhvervsafdelinger, eller gennem lokalt erhvervssamarbejde.

Mens du læser dette, er vi i Business Djursland i gang med et større arbejde med at afdække- og geare vores organisation til fremtidens opgave, således at vi med vore samarbejdspartnere fra videninstitutionerne i naturlig forlængelse af kommunernes erhvervspolitik- og strategi kan byde ind som samarbejdspartner på
udførelsen af denne opgave, og derved sikre at vi får en lokal forankret
erhvervsservice, der har lokalt kendskab, og tænker Djursland som én enhed når snakken falder på erhverv- og beskæftigelse.


Digital ledelseskultur

Digital Ledelseskultur giver virksomhedsledere kompetencerne til at omsætte drømme til virkelighed. Er du en del af en virksomhed med digitale ambitioner og er I i størrelsen 2 til 250 ansatte - så kan jeres virksomhedsledelse nu få et omfattende kompetenceløft gennem projektet Digital Ledelseskultur.

Vi søger virksomheder, der savner en afklaring på, hvad digitalisering er, hvorfor det er vigtigt for virksomheden og hvordan virksomheden løfter en digital strategi, som medfører en stærkere differentiering i markedet.


• Hvem er konkurrenterne i den
digitale økonomi?

• Hvor hurtigt skal vi handle?

• Hvad er værdien af digitalisering i vores virksomhed?

• Hvilke kompetencer har vi brug for?

• Hvordan kan styrkede digitale kompetencer bidrage til højnet service, øget
effektivitet eller smartere processer?

• Hvordan opnår vi digitalisering via ledelse?

• Hvordan skabes der digitale resultater gennem virksomhedskultur?

Digital ledelseskultur vil styrke virksomhedslederes digitale kompetencer for at opnå en stærkere digital forretningsudvikling, digital handel, digitale services, højnet effektivitet via digitalisering, øget produktivitet med mere.

Læs mere og tilmeld dig her

Erhvervsakademi Dania og Dansk Ingeniør Service har indgået nyt samarbejde

De danske virksomheder står udenfor en stor del af den data-teknologiske udvikling, der sker i disse år. Populært kaldes det Industri 4.0. Grunden er manglende viden om, hvordan ny datateknologi skal bruges, så den giver flere penge på bundlinjen.

Det kender Jeppe Mikkelsen godt. Han er dansk direktør for Connected Wind Services, der servicerer vindmøller og renoverer vindmølle-gear, samt tæller 100 medarbejdere.
 
”Tanken med Industri 4.0 er at anvende al den viden og data, vi har. Men vi kører videre med det, vi allerede gør og får det ikke i spil, i det omfang vi kunne, når vi skal tage beslutninger. Fremadrettet vil vi gerne blive bedre til at basere dem på data og mindre på mavefornemmelser,” forklarer Jeppe Mikkelsen, der ser
efteruddannelse som en af vejene til dette.

Potentiale i samarbejde

For at hjælpe små og mellemstore virksomheder som Connected Wind Services har Erhvervsakademi Dania og DIS indgået et nyt samarbejde.


”Kurserne virker rigtige for os og på det rigtige niveau, så jeg kan se et
stort potentiale i uddannelses-samarbejdet, som giver mening for os. Det kunne vi godt benytte os af i 2019. Det er absolut et kvalitetsstempel, at DIS er med og arrangerer det,” siger Jeppe Mikkelsen fra Connected Wind Services.

Uddannelserne retter sig mod medarbejdere i virksomheder, der ønsker at styre sammenhængen mellem strategien og de agile arbejdsgange. Samtidig er ”projektledelse” med til at fremme medarbejdernes og virksomhedens potentiale for udvikling.


Læs mere om erhvervsakademi Danias nye samarbejde her

Læs mere om de to uddannelsesforløb herunder:

Projektledelse - Industri 4.0 sikrer agile arbejdsgange i virksomheden, så I kan træffe beslutninger på baggrund af data – i alle dele af virksomhedens processer.

Uddannelsen retter sig mod medarbejdere i virksomheder, der ønsker at
styre sammenhængen mellem strategien og de agile arbejdsgange. Samtidig er ”projektledelse” med til at fremme medarbejdernes og virksomhedens potentiale for udvikling.

Technology Business Management tager afsæt i akademifaget ”vækst,
innovation og forretningsmuligheder i praksis” og sætter fokus på
systematiske arbejdsgange i virksomheden og sikrer, at der kan træffes
data-drevne beslutninger. Samtidig vil forløbet være med til at sikre en
agil og tilpasningsparat virksomhed. og medvirker til en agil
virksomhed.

Forløbet retter sig til medarbejdere fra virksomheder, som ønsker et
løbende strategisk overblik samt at skabe vækst gennem innovation,
teknologi og operative vækstmål.

Tak for Sidst: Made by Djursland

Omkring 150 erhvervsfolk, embedsmænd og politikere tjekkede på årets Made by Djursland ind på færgen Stena Nautica. Erhvervskonferencen
havde tre forskellige spor, som deltagerne kunne følge: Sverige: samarbejde og vækst på tværs af grænser, Cirkulær Økonomi: nyt, stort og bæredygtigt, samt Arbejdskraft med hjerne og hjerte. I denne måneds Erhverv Djursland kan du læse mere om dagen, og hvad deltagerene har fået med sig fra de forskellige spor. Læs mere her.

Tak til alle deltagere, stande og oplægsholdere for at skabe en spændende og engageret dag.

Vi vil derudover gerne sige tusind tak for de mange positive tilbagemeldinger. Flere har spurgt, om MBD måske kunne blive flyttet, og det vil vi gerne lade op til flertallet at bestemme. Skal Made By Djursland 2019 fortsat være lørdag? Eller skal vi flytte det til en torsdag? Eventen bliver fortsat afholdt i første halvdel af november 2019.

Afgiv din stemme her

De unge bliver taberne

Regeringens målsætning om at 25 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en Erhvervsuddannelse, er 3 år efter seneste reform på området mildest talt ikke rigtig nået i mål. På landsplan er det kun ca. 19 %, der vælger en erhvervsuddannelse, men endnu værre er, at ca. 50 % af disse elever dropper ud igen. Og  statistikker viser, at mange af disse gør det grundet kvaliteten på grundforløbet ...

Jeg tror ikke, at erhvervsskolerne har en målsætning om at levere dårlig kvalitet, med deraf stort frafald, men derimod gerne vil levere super kvalitet i hele uddannelsesforløbet. Men de rammer som Uddannelsesministeriet har budt- og stadig byder erhvervsskolerne gør desværre, at man ikke kan levere optimalt, og den kommende arbejdskraft (eleverne) bliver taberne.

Så det er selvfølgelig dejligt at konstatere, at Regeringen nu har erkendt, at reformen af 2015 ikke virker efter hensigten, og derfor (på opfordring fra erhvervslivet og erhvervsskolerne), nu lancerer nogle rigtig gode tanker, idéer- og konkrete forslag til, hvordan vi får flere unge mennesker til at vælge en erhvervsuddannelse, og ikke mindst får reduceret frafaldet på erhvervsuddannelserne ved, at de unge er meget mere afklaret om valget af uddannelse inden de starter.

Gode hensigter er desværre ikke nok

Der skal penge og handling bag, hvis vi vil sikre, at vi som land kan levere på den store efterspørgsel der er- og fortsat vil være på erhvervsuddannede medarbejdere i fremtiden.

Så man kan jo med rette takke Regeringen for at tage delvist ansvar med det seneste udspil, men for at de skal kunne lykkes i praksis, er man tvunget til at kigge på de økonomiske rammer man tilbyder, for nedenstående viser jo krystalklart, at de 2. milliarder man siger man giver til erhvervsskolerne ikke kommer, for reelt set, ser billedet således ud;

Regeringen vil bruge to milliarder kroner på erhvervsskolerne over de næste fire år. Det er dog kun de knap 1,4 milliarder kroner, der går direkte til skolerne, og samtidig fastholdes det udskældte omprioriteringsbidrag, der betyder, at skolerne skal spare to procent om året. Det koster i samme periode 1,3 milliarder kroner. Altså er nettogevinsten omkring 100 millioner kroner, hvis regeringens plan bliver til virkelighed. Men hvis Regeringen så samtidig også fjerner kvalitetsmidlerne til erhvervsskolerne på årligt 165 millioner, så er der Summa Summarum væsentligt færre midler til at opkvalificere erhvervsskolerne for, så de kan levere regeringens ambitiøse mål. 

Bekend kulør - Det er snart valg

Jeg håber inderligt, at vore ansvarlige politikere kommer på banen og bekender kulør (uagtet partifarve), så vi ved hvem, vi kan regne med virkelig vil gøre noget for Djursland- og resten af Danmark på dette område, for det er et for landet alt for vigtigt område at fejle på, og fejle det gør vi, hvis vi alene tror at gode hensigter løser udfordringerne på erhvervsskolerne nu og i fremtiden.

En fremtid hvor erhvervsuddannelserne slet ikke er endnu, og hvis vi vil bringe erhvervsskolerne ind i fremtiden, så kræver det penge og endnu mere politisk velvilje til f. eks. at strukturere erhvervs-uddannelserne, som i dag består af over 104 forskellige retninger, som både uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er enige om, sagtens kunne barberes ned til en 30 - 40 stykker, men det er en opgave for arbejdsmarkedets partnere og de forskellige fagudvalg, der i så fald skal nedlægge sig selv, for at skabe en bedre helhed, og det kan man måske med rette tænke, ikke kommer til at ske af sig selv.

Derudover er der hele AMU området med et udbud på 3.500 forskellige kurser, hvoraf maksimalt 1.000 er i brug, så her kunne virkelig hentes nogle midler, der kunne gøre gavn på erhvervsskolerne, for alt andet lige så vil flere dygtige elever fra erhvervsskolerne have brug for endnu færre AMU kurser i fremtiden.

Skrevet 3. oktober 2018 af Bestyrelsesformand i Business Djursland Bjarne Nielsen

Sæt kursen for erhvervslivets udvikling

Nyt fra Business Djurslands bestyrelse og udvalg

For til stadighed at sikre, at vi med de tilgængelige ressourcer vi har, løser opgaverne bedst muligt, har vi i forbindelse med at Lars Hede og Stig Wetterstrøm er udtrådt af bestyrelsen siden generalforsamlingen i foråret, udnævnt Søren Stenberg som Formand for vores Netværksudvalg


Søren skal således stå i spidsen for at sikre udarbejdelse- og implementering af vores strategi med at samle alle Djurslands lokale netværk 1 -  gange årligt til glæde for alle parter.

Innovationscamp: Vil din virksomhed have indspark til jeres arbejde med cirkulær økonomi

Få indspark til din virksomheds arbejde med cirkulær økonomi af HHX- og HTX-elever. Bliv en del af Viden Djurs`Innovationscamp.

Hvert år afholder VID Gymnasierne en "Innovationscamp" i uge 46, hvor de samarbejder med lokale virksomheder om løsninger inden for forskellige emner. I år er det overordnede tema cirkulær økonomi, og eleverne skal arbejde med løsninger inden for dette emne.

Konceptet for ugen er, at hver virksomhed bliver tilknyttet ca. 4 grupper (20-25 elever). Eleverne besøger jeres virksomhed tirsdag i uge 46 og får et indblik i jeres virksomhed, processer osv (besøget forventes at tage max 1 time). Efterfølgende arbejder de med jer som case, hvorefter de præsenterer deres resultater for jer fredag i uge 46. Det forventes IKKE, at I er til stede hele ugen. I skal i alt afsætte ca. en time til virksomhedsbesøget i starten af ugen og et par timer om fredagen,
hvor I skal besøge os og høre elevernes bud på, hvordan I kan arbejde med
cirkulær økonomi.

Vi har de foregående år fået meget stor ros af deltagende virksomheder, som har været meget glade for at få nogle nye øjne på deres processer.

Hvis ovenstående har interesse eller der er spørgsmål, så skriv til nijl@videndjurs.dk Eller ring på tlf: 26171586. Vi ser frem til at høre fra jer.

Nye uddannelsestiltag præsenteret af Tommy Ahlers 

Regeringen offentliggjorde den 17. september 2018 et ambitiøst politisk udspil, hvor de sætter ny retning for universitetsuddannelserne:

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers Udtaler: Vi kommer til at ændre, hvordan man kommer ind på universitetet. Hvordan man uddanner sig, mens man er på universitetet. Og ikke mindst, hvordan man kommer
ud fra universitetet og ind på arbejdsmarkedet. Målet er et mere fleksibelt
system, der passer bedre til den tid, vi lever i. Vi giver derfor de studerende
mulighed for at prøve sig af på arbejdsmarkedet efter deres bachelor, og
samtidig være garanteret en plads på deres overbygningsuddannelse bagefter. Derer også en masse andre forslag, der vil gøre det endnu bedre at læse på
universitetet. Vi foreslår bl.a. at ændre vejen ind på universitetet, og vi vil
give undervisningen et løft. Nu er ideerne præsenteret, og jeg glæder mig til
at få dem gjort til virkelighed, så vi kan komme i gang med at skabe verdens
bedste universitetsuddannelser.

Udsnit af udspillet:
1. Større fleksibilitet for de studerende:

Studerende skal have flere muligheder og mere fleksible veje igennem et uddannelsesforløb. de skal kunne vælge veje, der passer til dem og til de skiftende kompetence­ behov på arbejdsmarkedet. studerende skal have bedre mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet efter bacheloruddannelsen og bedre muligheder for at vende tilbage til universitetet. der skal være bedre mulighed for at kombinere flere faglig­heder, og bachelorer skal både kunne vælge en traditionel kandidatuddannelse og have mulighed for at vælge en kortere overbygning, der giver dem en hurtigere vej til arbejdsmarkedet. der skal også være mere fleksibilitet i forhold til at kombinere sin uddannelse og sit job, så man kan studere enten på heltid eller deltid.

2. Dygtige studerende med kompetencer til fremtiden:

Universiteterne skal i deres optag af nye studerende skabe en god sammenhæng
mellem ansøgerne og de enkelte uddannelser. Undervisningen skal være på et højt fagligt niveau og engagere og inspirere studerende til at være nysgerrige og prøve nye ting af. God undervisning skal anerkendes og prioriteres på lige fod med forskning, og der skal være mere fokus på undervisningstid og feedback. der skal være en god balance mellem det, de studerende lærer, og den viden, de færdigheder og kompe­tencer, der er brug for på arbejdsmarkedet og som aktiv samfundsborger. samtidig skal de studerende rustes til at forme det arbejdsmarked, de skal være en del af, og til at skabe deres egne jobs.

Læs hele udspillet her

ØSTJYSK TOPMØDE 8/10 2018:

Corporate Activism

Med Activism Manager Chris Miller fra Ben & Jerry’s og Strategic Advisor Eveline Raymans fra Tony Chocolonely med på Skype blandt flere oplægsholdere samt 250 deltagere i salen drøfter direktører og politikere fra Østjylland Corporate Activism. Dermed sætter østjyske virksomheder for første gang spot på forretningsaktivisme. Undervejs debatterer de via Facebook. Pressen er velkommen.

”Business Region Aarhus vil gerne inspirere erhvervslivet til i højere grad at deltage i samfundsdebatter, fordi det kan være løsningen for mange virksomheder, når det handler om at honorere krav; både fra samfundsbevidste kunder og fra medarbejdere, der har en ambition om at være med til at gøre en forskel gennem deres job. I sidste ende kan en aktivistisk virksomhedsprofil være med til at tiltrække de dygtigste medarbejdere. Derfor inviterer vi virksomheder og andre med interesse for Corporate Activism til ØSTJYSK TOPMØDE 2018 i Forum Horsens,” siger formand for Business Region Aarhus og borgmester i Norddjurs Jan Petersen.

Aktivistiske virksomheder er drevet af både markedskræfter, bevidste forbrugere og stærke værdiorienterede ledere, der ikke ser en modsætning mellem profit og samfundsengagement.

Ben & Jerry’s vakte international opmærksomhed, da de i sommeren 2017 proklamerede, at deres kunder ikke ville kunne købe to ens iskugler fra Ben & Jerry’s isboder i Australien. Handlingen var en kommentar til australsk lov, som ikke tillader ægteskab mellem to personer af samme køn. En virksomhedsbeslutning en fredag eftermiddag, som kom til at påvirke både hverdagen og den offentlige dagsorden for millioner af mennesker dagen efter.


På topmødet får deltagerne et eksklusivt indblik i Ben & Jerry´s strategi
og erfaringer med at bruge virksomheden til aktivisme gennem dialog med
Activism Manager Chris Miller og Global Head of Marketing Jay Curley, som er med på Skype.

Den aktivistiske tilgang til forretning er interessant ikke bare for de helt store spillere, men også for små og mellemstore virksomheder.

Det mest kendte, danske eksempel på Corporate Activism er mobilselskabet Call me, som lancerede kampagnen ”Tal ordentligt”. Også den lille Aarhus-virksomhed Naturli’ Foods, der udvikler plantebaserede produkter som fx plantefars, har sat et markant aftryk på landkortet. Deres Facebook community Plantebevægelsen er med mere end 87.000 følgere et af Skandinaviens største. Plantebevægelsens mission er at invitere deres følgere til at opdage alt det gode inden for planteriget som et bæredygtigt alternativ til kød.


MØD VIRKSOMHEDSAKTIVISTER FRA UD- OG INDLAND:


Chris Miller, Activism Manager, og Jay Curley, Global, Head of Integrated
Marketing – Ben & Jerry’s

Eveline Raymans – Strategic Advisor – Tony Chocolonely

Michael Løve – CEO – Netto International

Lars Aaen Thøgersen – udviklings- og kommunikationschef – Peter Larsen Kaffe

Anders Barsøe – direktør – Letz Sushi

Hans Axel Kristensen – direktør – Plastix A/S

Nille Skalts – direktør – B Corp


Se billede for fuldt program for ØSTJYSK TOPMØDE 2018. Der er deadline for tilmelding for virksomheder 5. oktober.

Flere oplysninger: Sekretariatschef Jane Baad Jensen, mobil 2372 1014.


Tilmeld dig
her

TAK FOR SIDST - Sammen Står vi Stærkere

Onsdag d.19. september afholdte vi vores halvårlige Sammen Står Vi Stærkere arrangement. Det var en inspirerende eftermiddag, hvor vi tog et smut til fremtiden ude på Aalsrode Tømrerfirma.

Fremtidsforsker Henrik Scharfe, RoboME-bygger Thomas Nørmark samt vores værter fra Aalsrode holdt oplæg om, hvordan vi allerede nu kan udnytte fremtidens muligheder, og hvordan digitalisering og robotter bliver en endnu større del af vores hverdag.

Slutteligt vil vi gerne sige tak til alle deltagere for opbakning til vores arrangementer, tak til oplægsholderne for at inspirere os og til Aalsrode Tømrerfirma for at lægge lokaler til, samt give os et indblik i deres over 100 år gamle virksomhed.

Unge på Djursland får garanti for praktikplads

Viden Djurs står bag det ambitiøse projekt Attraktive Uddannelsespakker, der i samarbejde med Business Djursland, Dansk Byggeri, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune vil gøre det attraktivt for de unge på Djursland at tage en erhvervsuddannelse. Ud over at tilskynde flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse har Viden Djurs store ambitioner om at skaffe praktik- og lærepladser til alle elever fra Djursland fra dag ét på deres erhvervsuddannelse. Nordea- fonden støtter initiativet, der indledes i 2018, med 2,299 mio. kr.

Praktikpladsgaranti fra dag ét
Det vigtigste element i projektet Attraktive Uddannelsespakker er, at den unge allerede fra dag ét på erhvervsuddannelse er sikret en praktikplads.

”At give eleven en praktik- og lærepladsgaranti fra dag ét øger motivationen for ikke blot at gennemføre uddannelsen, men også at gøre det godt. Ved fra dag ét at sætte fokus på elevernes endelige karrieremål i en virksomhed vil vi styrke erhvervsuddannelsernes image, sikre bedre overgangsvejledning fra grundskolen til erhvervsuddannelserne samt styrke den faglige stolthed uanset fag” udtaler Ole Svit, Direktør for Viden Djurs.

Dygtige faglærte er kernearbejdskraften, når ideer og udvikling skal omsættes til konkrete produkter og ydelser i danske virksomheder.

”De unge faglærte er en afgørende forudsætning for, at danske virksomheder også i fremtiden kan være konkurrencedygtige, derfor ser vi gerne et endnu tættere samarbejde mellem erhvervsskolerne og erhvervslivet her på Djursland”, fortæller Bjarne Nielsen, formand for Business Djursland.

Det skal være sejt at blive håndværker.
Fokus på det seje i at blive håndværker skal spredes til grundskolerne på Djursland. Derfor danner projektet et ambassadørteam, som består af både elevambassadører fra erhvervsuddannelserne og virksomhedsambassadører fra lokale virksomheder. Ambassadørerne vil på en række igangsatte initiativer for grundskoleelever fra 6. – 10. klasser sprede rygtet om det seje i at blive håndværker.

Testet model klar til brug i resten af landet.
Projektet udvikler en model, som vil kunne bruges som en manual for andre erhvervsuddannelser, der ønsker at arbejde endnu tættere sammen med det lokale erhvervsliv for at gøre erhvervsuddannelserne attraktive for unge fra grundskolen.

"Valg af uddannelse er en hjørnesten i de fleste unges liv. Derfor er det vigtigt, at unge og deres forældre også kender til erhvervsuddannelserne og de karrieremuligheder, uddannelserne kan give.
Projektet er med til, at flere unge og forældre får øjnene op for erhvervsuddannelsernes mange tilbud. Vi har som samfund brug for mangfoldighed både i uddannelserne og i uddannelsesvalget," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv, og har øremærket 75 mio. kr. til initiativer, der får flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Kontaktperson
Ditte Juul Kristensen
Projektleder, Vid Projekter
Telefon: +45 20613127
Mail: dmjk@videndjurs.dk

Kommunal lokal erhvervsservice ”vil fortsat være tilladt” står der i den nye erhvervsfremmeaftale.

MEN Formanden for Business Djursland udtaler; ”Ja, det er tilladt, men ikke et krav længere. Man kan derfor frygte, at kommunal lokal erhvervsservice ikke længere vil være en prioritet i alle kommuner, da pengene der i dag bruges på dette, risikerer at skal findes af andre veje, da de nuværende kommunale frigjorte midler, der følger med den nye erhvervsfremme aftale, er øremærket borgernær velfærd.”

Business Djursland, der er medlem af Dansk Erhvervsfremme (hvor de mange aktører diskuterer den nye aftale), er nået frem til en række anbefalinger i forhold til, hvordan man sikrer en konstruktiv lokal forankring af erhvervsfremmesystemet. Vi opfordrer derfor vore lokale kommunalpolitikerne- og alle andre interessenter på Djursland til at italesætte nedenstående anbefalingerne- og derved sikre kommunal indflydelse, når den politiske aftale skal udmøntes i konkret lovgivning.

Det lokale erhvervsfremmesystem mister sin gennemslagskraft, hvis ikke du handler:

Digitaliseringen og den specialiserede tværkommunale erhvervsservice skal komplementeres af de lokale erhvervskontorer/foreningers indsigtsfulde og ressourcestærke lokale indsats funderet i deres omfattende virksomhedskontakt. Disse to elementer er hinandens forudsætninger, hvis kommunerne skal servicere virksomhederne med succes. Denne pointe er ikke slået igennem i Erhvervsministeriet, så det er bydende nødvendigt, at kommunalpolitikerne spiller den lokale vinkel ind i forhandlingen mellem KL og Regeringen.

Reformen skal styrke det decentrale niveau – ikke bare i ord – men også i handling. De 20.000 årligt servicerede virksomheder har krav på et lokalt erhvervsfremmesystem præget af detaljeret indsigt i deres udfordringer og en
efterspørgselsorienteret lydhør service med forståelse for lokale rammevilkår.
Dette kan kun realiseres ved bidrag fra en lokalt forankret erhvervsservice,
hvor aktører med udgangspunkt i den enkelte kommune kan opretholde et stort
lokalt netværk og spille indsigter fra individuel sparring med virksomhederne
videre ind i andre dele af den kommunale vækstfremme – fx på beskæftigelsesområdet, i uddannelsesinstitutioner, mv. Det er ligeledes på
lokalt niveau, at synergierne ved de stærke samarbejder med private rådgivere
skabes og vedligeholdes.

Det private rådgiversegment er en integreret del af udviklingen og udmøntningen af lokal erhvervsservice, så derfor 7 konkrete handlinger til sikring af en konstruktiv lokal forankring af erhvervsfremmesystemet.

Tiden er knap, hvis virksomhederne skal sikres et velfungerende lokalt erhvervsfremmesystem, der både tilbyder specialiseret vejledning og en værdifuld detaljeret indsigt i virksomhedernes udfordringer, ambitioner og behov. Om få dage kan Regeringens krav i den økonomiske aftale med KL sætte begrænsninger på mulighederne for at sikre en nuanceret udformning af det lokale erhvervsfremmesystem. Hurtig handling er derfor altafgørende.

Business Djursland opfordrer derfor lokalpolitiske beslutningstagere til at italesætte og fremme følgende handlinger for at sikre kommunal indflydelse, når
den politiske aftale skal udmøntes i konkret lovgivning.;


# 1: Lad praktikerne bidrage til en god arbejdsdeling internt i det lokale
erhvervsfremmesystem.

# 2: En fælles incitament-struktur for aktørerne i det lokale
erhvervsfremmesystem.

# 3: Anerkendelse af erhvervsservice-opgavens størrelse.

# 4: Håndhævelse af kravet til Erhvervshusenes specialistfunktion.

# 5: Økonomien skal følge opgaven.

# 6: Forsvar af kommunernes frihed til forskellighed som kunder i Erhvervshusene.

# 7: Fastholdelse af strategisk fokus på samarbejde i Erhvervshusenes bestyrelser.


Spørgsmål til ovenstående- og eller uddybning kan fås ved henvendelse til Business Djursland via kontakt@businessdjursland.dk

Made By Djursland 2018

Djurslands store erhvervskonference Made By Djursland, afvikles i år for 4. gang. En lufthavn, et slot, et kirkerum, et tekstillager og opskæringshal, har tidligere dannet rammen for dette alsidige årlige event.

Årets konference afvikles ombord på en Færge. Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 3.november.

MS Stena Nautica vil i år danne rammen for eventet, der giver dig mulighed for at sætter fokus på 3 forskellige temaer, der alle er yderst aktuelle for erhvervslivet på Djursland. Overordnet er hensigten med den årlige konference MBD, at styrke erhvervslivet på Djurslands samarbejde indadtil, samt at skabe grobund for innovative tiltag, der ofte kræver utraditionelle løsninger, og på sigt at styrke vort ansigt udadtil. Udbredelse af kendskab til hinandens udfordringer skal bidrage til fortsat vækst og overvindelse af de daglige udfordringer.

Årets event beskæftiger sig med 3 temaer/spor, hvor deltagerne vælger et, som de vil følge i løbet af dagen:

A) Samhandel og kulturel udveksling på tværs af Kattegat. Østjylland – Vest Sverige.

B) Cirkulær økonomi. En katalysator til vækst og bæredygtighed.

C) Arbejdsmarked - tiltrækning og fastholdelse af dansk og udenlandsk arbejdskraft.

Arrangeret af Viden Djurs, Syddjurs- og Norddjurs kommune samt Business Djursland.


Tilmeld dig her

l

Erhvervslivet på Djursland - Status 2018

Vores formand var inviteret ind til at snakke lidt om statussen på erhvervslivet på Djursland. Vi spurgte derfor medlemmerne, hvad de mente, der skulle sættes fokus lige nu og fremadrettet.

Generelt går det godt på Djursland, men to problemstillinger gik igen hos virksomhederne: infrastrukturen i bred forstand og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Hør hvad vores formand sagde til dette og andre erhvervsrelaterede emne i den nyeste podcast fra Erhvervscast Djursland her.

Business Djursland i tæt samarbejde om Erhvervs- og beskæftigelsespolitik for de kommende år.

Syddjurs Kommune ved at en god erhvervs- og beskæftigelsespolitik bliver til i tæt samarbejde med  erhvervslivet. Det nye Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg har derfor inviteret Business Djurslands  kompetenceudvalg til at deltage i den følgegruppe, der i tæt samarbejde med kommunens Erhverv- og beskæftigelsesudvalg, samt to øvrige udpegende virksomheder, skal definere politikken på dette

område.

Opgaven der starter efter sommerferien vil strække sig over de næste 10 måneder, og er helt klar. Vi skal i fællesskab definere strategien- og de deraf afledte handlingsplaner for en succesfuld og vækstorienteret Erhvervs- og beskæftigelsespolitik for Syddjurs Kommune.

En af de ting vi i Business Djursland vil arbejde for at lande som en del af strategien er, at vi tager nogle klare valg, hvilket selvfølgelig også indbefatter nogle fravalg, men det er jeg også sikker på at både den politiske- og embedsmæssige del af Syddjurs Kommune vil, for som Erhvervs- og arbejdsmarkedschef, Mette Vestergaard byskov udtrykker det; Den der har fokus på alt, har fokus på ingenting.

Vi glæder os til dette endnu tættere samarbejde, og håber at andre kan- og vil lære af dette, så vi kan få hele Djursland med.

Fakta om Syddjurs Erhverv- og beskæftigelsesudvalg;
Gunnar Sørensen (V) - Formand
Niels Gyldenlund Mikkelsen (A)
Helle Røge (F)
Torben Therkelsen (V)
Jesper Yde Knudsen (Ø)

Fakta om Business Djurslands kompetenceudvalg;


Bjarne Nielsen – Ejerleder og formand for Business Djursland
Ole Sørensen – Ejerleder og næstformand for Business Djursland

Ole Svit – Dir på Viden Djurs
Annemette Lyngby – Chefkonsulent hos Erhvervsakademi Dania

Torben Jakobsen – Formand for LO Djursland 

Dine medarbejdere kan få 40.000

kroner til videreuddannelse

Der er fantastiske muligheder for at videreuddanne dine medarbejdere hos Erhvervsakademi Dania!

Faglærte eller ufaglærte medarbejdere får nu en enestående mulighed for at få betalt videreuddannelse på akademi-og diplomniveau med op til 10.000 kroner pr. år.

Det betyder, at medarbejderne kan bruge op til 10.000 kroner om året uden selv at skulle betale for uddannelse. Den mulighed gælder fra 1.august og fire år frem. Kort og godt, kan dine ansatte være så heldige at få betalt videreuddannelse for i alt 40.000 kroner.

Pengene kommer fra Omstillingsfonden og kan bruges til at betale for korte fag og længere uddannelsesforløb på op til 10.000 kroner om året. Omstillingsfonden uddeler i alt 65 millioner kroner over de næste fire år. Det er penge, der udelukkende er øremærket til videreuddannelse.

Pengene bliver fordelt efter ”først til mølle” princippet. Så skynd dig at få
formidlet dette enestående budskab ud til dit personale! Når puljen er tom, bliver den først fyldt op igen til årsskiftet.


Hvem kan få del i pengene?

De ansatte kan få del i pengene, hvis de er faglærte eller ufaglærte. Det vil sige, at den højeste uddannelse er en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. Herudover skal de være i arbejde og må ikke være selvstændige.

Tilskuddet bliver givet til medarbejderne personligt. Det vil sige, at det er nemt at få del i pengene, fordi de ikke skal ansøge dem.

Det er nemt at få del i pengene (så længe der er penge i puljen det pågældende år).

Det eneste medarbejderne skal gøre er at tilmelde sig til det ønskede fag eller en uddannelse og skrive følgende i kommentarfeltet:

Det højeste uddannelsesniveau 

Bekræfte at de er i job
Om de har modtaget midler fra omstillingsfonden i dette kalenderår

Læs mere om Omstillingsfonden, og hvad Erhvervsakademi Dania kan
tilbyde
her

Invitation til møde og workshop om innovation inden for cirkulær økonomi – 6. september 2018

Kalø Økologisk Landbrugsskole er vært for et møde 6. september kl. 12-16.30. Der er tilmeldingslink nederst programmet.

På mødet vil du få idéer til, hvordan du kan udvikle dit produkt eller din
forretning, så du kan leve op til fremtidens krav og efterspørgsel om ansvarlig produktion. Mød en af landets førende eksperter i praktisk omstilling til cirkulær økonomi og mød Komproment, som gennem de seneste fire år har udviklet både produkt og forretning – og som nu er godt på vej ud på verdensmarkedet med deres tag- og facadeløsninger, der kan skilles ad og genanvendes. Og få vurderet din idés potentiale for eventuel støttemuligheder.

Mødet er arrangeret af Cirkulært Innovationsnetværk Djursland og CLEAN Cluster.

Se mere her

Invitation til Brunch og dialogmøde 

I anledningen af 10 års jubilæet for China-Denmark Comprehensive Strategic Partnership, inviterer Aarhus University og Danish Institute for International Studies i samarbejde med Danish-Chinese Business Forum og Asia House til brunch og dialog møde for virksomheder og organisationer med interesse i Kina. 

Se mere her og tilmeld dig her

Hvor der er vilje er der vej

Business Djursland, arbejder målrettet på at sikre erhvervslivet de rigtige kompetencer nu- og i fremtiden.

Dette sker i regi af vores unikke samarbejde. Vores kompetenceudvalg som er et udvalg bestående af viden- og uddannelsesinstitutioner som Viden Djurs og Erhvervsakademi Dania, og ikke mindst LO Djursland.

Djursland er på mange måder unik men et eller andet sted alligevel bare gennemsnitlig. Vi er som de fleste steder i Danmark, der har erhverv som på Djursland. Vi er præget af mangel på faglærte, mangel på højtuddannede ingeniører, samt mangel på ægtefællejob og sikkert meget andet, men ... Djursland har også sine succeshistorier, men de kan blive endnu flere, så jeg tænker lige højt .. 

Ét Djursland for Erhverv- og beskæftigelse.

Mennesker udenfor vores skønne halvø, samt masser af de der bor her, og specielt hele Erhvervslivet tænker ikke Djursland som Norddjurs- og Syddjurs Kommuner - De tænker Djursland. 


I min verden er den største fejl vi har begået i nyere tid, at vi ikke benyttede muligheden for at skabe én kommune da vi havde muligheden tilbage i 2007. Men det er nok ikke ligefor, at vi ændrer dette, da det jo for nogen, der nyder godt af, at vi er to kommuner, er en hellig ko.


MEN vi har stadig muligheden for at skabe en fælles Erhverv- og Arbejdsmarkeds sektion på Djursland, hvor der er en klar Erhvervsstrategi for de næste 3 – 5 år med tilhørende klare handlingsplaner!


Så vil vi nemlig også kunne blive meget mere klare i spyttet på de kompetencer "vi" skal tilbyde ledige, og derved have nogle klare spor, de kan vælge når de melder sig ledige, og endda med noget, der ligner garanti for job efterfølgende, da de så bliver en kompetent ressource for virksomhederne, og hvis virksomhederne så samtidig løfter de eksisterende medarbejderes kompetencer, så skaber det plads for de nye kompetente medarbejdere, så væksten på Djursland kan fortsætte.


Men vi har også en udfordring med tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft fra udlandet, samt ægtefællejob til disse. Denne udfordring kan vi (som Danmark har gjort det før) løse i fællesskab med Staten og kommunerne for vi skal huske på at, 


INGEN KAN ALT, MEN ALLE KAN NOGET, OG SAMMEN KAN VI DET HELE


(HVIS VI VIL).


Vi vil i Business Djursland bearbejde- og samarbejde med de relevante politikere- og embedsfolk for gennemførelse af denne idé, da vi er helt overbevist om, at den kan være med til at sikre vækst på Djursland gennem en til enhver tid kompetent arbejdsstyrke. 

Beskæftigelsesministeren på arbejde på  


Djursland

Solen strålede over Djursland, da Kompetenceudvalget i Business Djursland 28. maj kunne byde vores Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen velkommen til en spændende dag på Djursland. Først afholdte Business Djurslands kompetenceudvalg frokost med ministeren og Beskæftigelsesordfører Leif Lahn (S). Frokosten var tilberedt af de dygtige kokkeelever fra Viden Djurs, som fortalte om retterne og samtidig fik mulighed for at fortælle ministeren, hvad de så som de største udfordringer i uddannelsessystemet. Her blev der især lagt vægt på mangel på lærerpladser og derfor de mange elever, som er tvunget i skolepraktik på uddannelsessteder længere væk som f.eks. inde i Aarhus.

Derefter forsatte dagen på Aalsrode Tømrerfirma, hvor ministeren blev ledt igennem 109 års udvikling, og også måtte bevise at man som Beskæftigelsesminister er omstillingsparat, og kan lave lidt af hvert. 

Eftermiddagen tog sig afslutning tilbage på Viden Djurs, hvor vi havde inviteret til åbent debatmøde for alle interesserede. Vi var utrolig glade for at se, at så mange havde benyttet sig af muligheden og at restauranten derfor var fuld af engagerede deltagere. 


Debatten blev åbnet af Troels Lund Poulsen og Leif Lahn, som beskrev hvad de mente, er de største udfordringer ved uddannelsessystemet og forbindelsen til erhvervslivets efterspørgsler på kompetencer. Her blev det problematiseret af ministeren, at så mange har problemer med basisfærdigheder såsom at læse og regne. Beskæftigelsesordføreren så ligeledes et problem i at dem, som gerne vil efteruddannes er dem, som behøver det mindst, mens at det er svært at få dele af arbejdsstyrken overtalt til at tage kompetencegivende efteruddannelse.

Derefter overtog Bjarne Nielsen formand for Business Djursland. Han fortalte, hvordan vi i Business Djursland og især i vores kompetenceudvalg arbejder målrettet med at løfte kompetenceniveauet på hele Djursland. Dette gøres blandt andet i et unikt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og fagbevægelsen og her fortalte direktør for Viden Djurs Ole Svit også hvordan de tackler udfordringerne med at sikre match mellem uddannelserne og kompetenceefterspørgslen fra arbejdsmarkedet. Her var der god inspiration til implementeringstiltag til resten af landet blandt andet i forhold til den garanti, som tilbydes virksomheder i forhold til elever, som du kan læse mere om her


Herefter startede selve debatten og taletiden blev givet til salen. Deltagerne satte derfor dagsordenen i forhold til hvilke udfordringer som de mener, der er på Djursland. Herefter svarede Troels og Leif med deres synspunkter omkring mulighederne. Vi kom bredt omkring uddannelse, efteruddannelse, fleksibiliteten i det danske system og hvordan man er nødt til, at have fokus på at skabe kompetencer allerede i folkeskolen.

Troels Lund Poulsen takkede slutteligt for et godt møde, hvorfra han tog konkrete råd og information. Han lovede også, at han gerne ville tage imod invitationen til at komme til Djursland igen, så vi kan fastholde et fokus på at matchet mellem uddannelsen og arbejdsmarkedet.

Vi fra Business Djursland vil også gerne sige tak til Troels Lund Poulsen og alle de fremmødte deltagere for deres engagement som resulterede i en alt i alt god og konstruktivt dag for Erhverv- og beskæftigelse på Djursland. 


Har du lyst til at høre mere fra mødet, var ErhversCast Djursland også tilstede og der vil derfor kommer en podcast fra dagen, som kan høres her.

Erhvervscast Djursland

Erhvervscast Djursland er en ny podcast, der fokuserer på erhvervslivet på Djursland og som går ind bag de korte nyheder, hurtige overskrifter og banale pointer. Hver måned udkommer der en ny podcast, hvor det primære indhold vil være samtalen med en interessant gæst eller besøget på en virksomhed. Det kan være en politiker, en virksomhedsejer, en konsulent eller en helt fjerde. Det er samtaler, hvor der bliver tid til at gå i dybden på en anden måde end i lokalavisen.

Det er gratis at abonnere på Podcasten gennem iTunes eller andre podcast-klienter. Derudover kan du høre podcasten og læse mere på deres hjemmeside (link)

I Business Djursland har vi stor interesse i alle tiltag, som sætter fokus på erhvervslivet. Vores formand Bjarne Nielsen afholdte derfor også et mødet med Semiosis, for at tilbyde hans hjælp i forbindelse med opstart af den nye erhvervs podcast. Dette resulterede et i bredere fokus hos podcasten, som nu omfatter hele Djursland. Vi vil altid gerne hjælpe vores nuværende og kommende medlemmer, så står du med en problemstilling stor eller lille, så tøv ikke med at kontakte os her på siden eller på telefon 87 52 18 06.

Generations/ejerskifte

Med vores nyeste tiltag stiller vi skarpt på overdragelse af virksomhed i form af enten generationsskifte eller salg til ny ejer.

Mange små- og mellemstore virksomheder har en ejer, der har arbejdet virksomheden op fra bunden og lagt mange, mange timer i at udvikle den
og skabe arbejdspladser. Uanset om ejeren har haft virksomheden i 5, 10, 20 eller 40 år, kommer der en dag, hvor han/hun overvejer at sælge.

For mange bliver det ved overvejelserne, fordi det måske er svært at hitte rede i, hvor man skal starte, hvem man skal få til at hjælpe sig og hvor man overhovedet skal finde tiden til at tænke tanker udover dem, der
har med drift at gøre.

Andre ejere ved måske godt, at tiden nærmer sig for et ejerskifte/generationsskifte, men skubber det foran sig og får ikke rigtigt
taget hul på det. Det kan der være mange gode årsager til.

For alle ejere af små- og mellemstore virksomheder, der overvejer et salg, gælder det, at det er en god idé at begynde planlægningen i god tid.

Business Djursland udbyder i samarbejde med Dania Erhverv og Corundum ApS et forløb med 8 moduler, hvor vi kommer hele vejen rundt om disciplinen
ejerskifte/generationsskifte. Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania og Corundum ApS. Lisbeth Nyborg fra Corundum facilitere alle 8 moduler og har inviteret eksperter ind undervejs til at give deres bidrag.

Invitation 

MEAmidt afholder den 11.juni fra 8:30-16:00 arrangementet: Den digitale transformation (II): Digital værdiskabelse, Internet of Things, Blockchain teknologi samt e-handel. 


“Den digitale revolution bliver mindst lige så gennemgribende som den industrielle.” (citat Jan Damsgard).

”Navne som Mobilepay, Amazon, Google og Apple er efterhånden
kendt af alle. Men hvordan kan det passe at de spiller så store roller i
den digitale økonomi, som de gør? Hvorfor blev den danske app
Endomondo solgt for 575 millioner? Hvordan kan Facebook have et overskud
på mere end 12 milliarder dollars, når det er gratis at bruge?”

Et rigtig spændende MEA modul om digitalisering venter; nu har du
muligheden for at blive endnu klogere på digitaliseringens muligheder og
udfordringer!


Der kommes blandt andet in på: Digital værdiskabelse, Blockchain og dets potentiale, Internet of Things samt danske virksomheders muligheder for e-eksport.


Læs hele programmet og tilmeld dig her

Sammen står vi stærkere

Torsdag d. 19 april afholdte vi i samarbejde med Lederne Kronjylland årets første "Sammen står vi stærkere" arrangement. Det smukke Friland lagde location til arrangementet og både en beboer, samt en af indehaverne af den spændende restaurant Moment holdte oplæg om den livstil, som er på Friland og de valg, de har truffet. Friland er bygget med tanke på bæredygtighed og gældfrihed, som gør landsbyen til et unikt levested med masser af lokalt sammenhold. På Friland ligger ligeledes restaurant Moment, som skaber madoplevelser fra den omkringliggende natur og det enestående i den enkelte madoplevelse, som aldrig bliver forsøgt genskabt. Moment er af brugerne blevet kåret som bedste restaurant i Østjylland.

Derefter holdte to glade universitetsstuderende fra emplate oplæg om deres iværksættereventyr med en ny app, som kan sikre storcentrer mersalg og værdifulde dataanalyser.

Sidst, men ikke mindst fik vi besøg af Tommy Ahlers, der inden han blev minister, var kendt fra Løvens hule på DR samt flere succesfulde start ups. Tommy holdt foredrag under navnet TÆNK STORT og fortalte om sin rejse som iværksætter og om en kultur, hvor der ikke er plads til at fejle på trods af, hvor meget man lærer af netop det.

På dagen var vi så heldige at have det dejligste solskinsvejr og derfor blev der serveret kage og kaffe i Frilands smukke omgivelser, hvor der også var mulighed for rundvisning. Vi fra Business Djursland, vil gerne sige tak til alle for en fantastisk inspirerende dag og håber at endnu flere har lyst til at deltage i vores fremtidige arrangementer.

Ordinær generalforsamling

Den 15 marts afholdte vi generalforsamling i Kystvejens konferencecenter. Vi fik genvalgt vores tre bestyrelses medlemmer: Claus Elkjær, Rasmus Henriksen og Lars Hede samt suppleant Stig Wetterstrøm. Søren Stenberg blev valgt som ny suppleant og vi glæder os til samarbejdet. 

I formandens beretning fortalte Bjarne Nielsen om, hvordan vi har og forsat vil skabe værdi for vores medlemmer, blandt andet gennem netværk. Se den fulde beretning i videoen her.

Derefter kom aftenens keynote taler Grimur Fjeldsted på. I hans spændende og inspirerende foredrag, fortalte han om innovation, digitalisering og vigtigheden af altid at have fokus på menneskerne bag. Hans hovedbudskab var, at forandring ikke er let, og at vi med teknologien ikke skal erstatte mennesker, men lade den underbygge, det arbejde som kun vi mennesker kan lave. 

Aftenen sluttede af med en dejlig buffet på konferencecenteret, hvor der var god mulighed for at netværke og hygge. Alt i alt vil vi gerne sige tak for en fantastisk aften og vi håber at se jer alle og endnu flere til næste års generalforsamling.

TÆNK STORT

Den 19.april afholder vi i samarbejde med Lederne vores årlig Sammen står vi stærkere arrangement. Denne gang under titlen TÆNK STORT og med et fokus på digitalisering. Vi får blandt andet besøg af serieiværksætteren Tommy Ahlers, kendt fra løvernes hule på DR og grundlægger af ZYB. Han vil holde en times foredrag med mulighed for spørgsmål.

Arrangementet er gratis, men har en max kapacitet på 100 tilmeldinger og da mange billetter allerede er væk, opfordrer vi til, at du sikrer dig din billet hurtigst muligt. Se det fulde program og tilmeld dig her

Troels Lund Poulsen kommer til Djursland 

Beskæftigelsesministeren kommer til Djursland for at høre, hvad vi mener, der skal til for at sikre match mellem uddannelse, arbejdsmarked- og erhvervslivet. 


Så reserver allerede nu den 28. maj 2018 fra 15.30 - 18.00.

Lokation: Viden Djurs N.P. Josiassens Vej 44E 8500 Grenaa.
Arrangementet starter med at Leif Lahn byder velkommen sammen med Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og sammen giver de deres vurdering af erhverv- og arbejdsmarkeds udfordringer.

Derefter vil Bjarne Nielsen (formand Business Djursland) zoome ind på Djursland, og de konkrete udfordringer/muligheder vi har her, og hvordan der arbejdes med disse igennem kompetenceudvalget i Business Djursland

Ole Svit (direktør Viden Djurs) vil dernæst fortælle om Viden Djurs Skillz og de
gode partnerskabsaftaler med blandt andet med kommuner, Dansk Byggeri og Dansk industri.

Slutteligt vil repræsentanter fra Fagbevægelsen komme med deres input til dagens debat hvor der vil være mulighed for spørgsmål og indspark.

Kom med til en spændende eftermiddag med mulighed for at påvirke udviklingen af uddannelse, arbejdsmarkedet- og erhvervslivet på Djursland. Tilmeldingen til arrangementet vil senere blive lagt op på Business Djurslands hjemmeside, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Viden Djurs Skillz

Der er Jubel hos Viden Djurs. For selvom ungdomsårgangene bliver mindre, har det samlede optag på ungdomsuddannelserne nemlig slået alle rekorder. De unge på Djursland søger i højere grad til de lokale uddannelser. Viden Djurs er da også i konstant udvikling, for at sikre konkurrencedygtige og professionelle uddannelser med højt fagligt niveau.

Som et nyt tiltag, sikrer Viden Djurs Skillz de studerende to samtaler med virksomheder, der mangler praktikanter. Samtidig sikrer de også, at virksomhederne kommer i kontakt med minimum to topmotiverede og dygtige elever, som vil være et godt match for virksomheden.

Med tiltaget kommer der fokus på erhvervsuddannelserne for de unge og lige så vigtigt, den store talentmasse af unge, som virksomhederne på Djursland kan gøre brug af.

For mere information besøg Viden Djurs hjemmeside her

Ny iværksætteruddannelse

Fra idé til lokal- og specialproducerede fødevarer – skab ny forretning.

I et spændende samarbejde med Erhvervsakademi Dania og Kalø landbrugsskole har vi igangsat en nyt projekt: Iværksætteri i praksis - lokal- og specialproducerede fødevarer. En uddannelse for iværksættere.


Undervisningen består af 6 moduler og er tilrettelagt i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og Kalø Landbrugskole, lokale fødevareproducenter og erhvervsforeninger.


Med sparring, undervisning og netværk får du en unik mulighed
for at udnytte det, du er bedst til og få hjælp til resten.


Læs mere på vores side om iværksætteri

Hjemmesiden under ombygning 

Vi håber I vil tage godt i mod vores nye hjemmeside. Vi er stadig i fuld gang med at skabe indholdet, så den bliver løbende opdateret. Der vil komme en masse ny information, hvor I blandt andet vil kunne læse om vores netværksklynger og politiske mærkesager. Vi har desuden et ønske om at opsatte en jobbank, så det bliver nemmere at rekruttere lokalt.

Med den nye medlemsoversigt, som snart kommer op, står vi stærkere sammen, da vi kan sikre væksten på Djursland ved at benytte de mange ressourcer, de andre medlemmer rummer. Benyt medlemsoversigten til at finde lokalt kvalitets arbejde næste gang du eksempelvis skal have nyt tag på eller købe kaffe til din virksomhed.

Tag et kig rundt og lad os gerne vide, hvad du synes. Forslag til, hvad der kan skabe værdi for jer som medlemmer, er guld værd.

Vi håber dette vil være med til, at vi som medlemmer sammen kan stå stærkere.

Silicon Valley-kulturen kommer til Djursland 

Få inspiration i særklasse, der kan give stor gevinst på flere måder.
Skal din virksomhed være på forkant med udviklingen og tilfredsstille kundernes og medarbejdernes behov i fremtiden?

På mange områder er Silicon Valley mange år foran, og vi henter derfor nu viden og inspiration derfra til Østjylland.

Mangaard Travel Group, coachen Morten Toft og Innovation Center Denmark arrangerer en konference onsdag 21. februar kl. 13.00-16.30 på Langsøgaard ved Rønde, der tager lidt af Silicon Valley til Østjylland indenfor emner som digitalisering, innovation og mindset.

Senere på året venter muligheden for at tage med på en erhvervsrejse til netop verdens Tech-hovedstad.

Konferencen vil byde på oplæg fra Søren Juul Jørgensen, direktør for Innovation Center Denmark, Steffen Vestergaard, netværksdirektør i Connect Denmark,René Damkjær, Regional Program Officer i Innovationsfonden, samt Grimur Fjeldsted, Digital Transformation & Innovation Advisor.

Læs mere her og tilmeld
her

Erhvervsakademi Danias deltids akademiuddannelser

Vil du viderebygge på faglige kompetencer eller
blive autoriseret mens du er i job?

Med Erhvervsakademi Danias deltids akademiuddannelser i VVS-installation eller El-installation får du mulighed for at opnå autorisation, mens du er i
beskæftigelse. Uddannelsen er fleksibel og på samme tekniske niveau som
fuldtidsuddannelsen, således at du kan opnå høje faglige kompetencer.

Startdato el-installatør: 21/3 2018. Startdato VVS-installatør: 15/3 2018

læs mere her og her

Spændende bestyrelsesposter i professionelle vand-bestyrelser

Få erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde i et kommunalt ejet
selskab. Du kan lige nu blive kandidat til en post som kunderepræsentant i de to kommunalt ejede vandselskaber, AquaDjurs A/S i Norddjurs og Syddjurs Spildevand i Syddjurs.

En bestyrelsespost kan styrke dit netværk, dine kompetencer og dit cv.
Samtidig får du indflydelse på, hvordan 70 mio. kroner skal prioriteres hvert
år, hvem man skal samarbejde med, og hvordan strategien skal se ud for de næste mange år. Det har betydning for Djurslands vandmiljø, områdets omdømme og vores alles økonomi. 


Valgperioden er fire år fra april 2018 i Syddjurs Spildevand og tre år
i AquaDjurs. Der skal vælges to kunderepræsentanter, der sidder i bestyrelsen sammen med to medarbejderrepræsentanter og fem, der er udpeget af byrådet.

Læs mere om valget, bestyrelsesarbejdet og reglerne for at stille op som kandidat på vandselskabernes hjemmesider www.aquadjurs.dk og www.syddjursspildevand.dk. Her kan du også melde dig som
kandidat i perioden 17. januar-17. februar. Spred gerne dette budskab til andre, du tænker kunne være interesserede.

Den effektive håndværker

Kom med til et gratis morgenmøde hos Erhverv Randers onsdag d.28 februar kl. 7.00-9.30, hvor vi skal høre om, hvordan virksomheder arbejder med struktur og effektivisering på en måde, som gør hverdagen lettere og samtidig giver gladere kunder. Vi ser blandt andet på:
·Smarte (digitale) værktøjer fx brugen af mobilepay til fakturering (Proløn/Intempus)
· Rekruttering af de ”rigtige” medarbejdere (Jobcenter Randers)
· Garantier og sikkerheder (Vækstfonden/Sparekassen Kronjylland)
· Ejerskifte og virksomhedssalg (Kvist&Jensen)
· Struktur og ledelse i din hverdag (INDKOM)
Slutteligt vil der være mulighed for sparring og networking med andre håndværker virksomheder og udbydere af ydelser.
Læs mere og tilmeld dig
her

Vores nye kommunikationsmedarbejder

Vi kan med glæde meddele, at vi har fået flere kræfter på holdet i form af vores nye kommunikationsmedarbejder. Christine vil fremover være med til at styrke kommunikationen mellem os og medlemmerne, samt skabe indhold til hjemmesiden.
Christine blev valgt ud fra et felt af kvalificerede ansøgere, hvor vi prioriterede relevante egenskaber som kendskab til sociale medier, innovativ tankegang og en personlighed, som gik godt i spænd med resten af holdet. Vi ser meget frem til samarbejdet med Christine og håber I vil tage godt i mod hende.

Nytårskur 

Fredag 5. januar havde vi inviteret alle med interesse i erhvervsudviklingen på Djursland til Nytårskur på toppen af Djursland, hvor vi efter at have ønsket hinanden Godt Nytår fik Netværket og blev klogere på hvordan Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune ser mulighederne for erhvervsudvikling i 2018. Også formanden gav en kort status på Business Djursland i foreningens første 11 måneder, samt løftede sløret for "DET INNOVATIVE DJURSLAND" der skal samle og løfte vækstmulighederne for Djursland i fremtiden. 


Tak for nogle hyggelige timer til jer alle der deltog.

Erhvervsprisen 2017

Business Djursland er stolte af alle 21 Gazeller på Djursland, hvorfor vi uden hensyntagen til om de er medlem eller ej i Business Djursland, har valgt at nominere alle Gazeller på Djursland til prisen.


Prisen gik fuldt fortjent til Kystvejens Konferencecenter i Grenaa der havde modtaget godt 20% af de afgivne stemmer. Sammen med stemmerne fulgte denne karakteristik af Kystvejens Konferencecenter; 


"Det er et hyggeligt sted at komme, og det er med til at repræsentere Djursland på en positiv måde for gæster udefra. Samtidig er det fedt, at virksomheder har deres daglige gang i huset. Her er ikke bare liv - her er erhvervsliv!"


STORT TILLYKKE med æren og prisen, som vi håber kan inspirere til fortsat udvikling for jer og alle os andre der driver virksomhed på Djursland.

Ét helt innovativt Djursland

Business Djursland er på vej med DET INNOVATIVE DJURSLAND.


Det innovative Djursland lanceres i 2018 og vil være et bredt samarbejde med deltagelse af kommuner, videninstitutioner, fagbevægelse, væksthuset og med Business Djursland som facilitator. 


Nogle inspirerende og innovative mennesker satte sig i oktober sammen til et afdækkende møde i oktober 2016, og kunne konstatere, at der stadig mangler fokus på helheden Djursland, da særligt kommunerne markedsføre erhverv med fokus på egen kommune og ikke som et samlet Djursland. 


”Vi mangler den fælles fortælling, strukturering af information- og erhvervstilbud, samt ikke mindst den fælles koordinerede branding af erhvervsmulighederne på Djursland udtaler formand Bjarne Nielsen”.

Cirkulært innovationsnetværk

Business Djursland og uddannelsesinstitutionen Viden Djurs etablerer i 2018 sammen med Syddjurs Kommunes Erhvervsafdeling et cirkulært innovations-netværk på Djursland. Det overordnede formål med netværket er at accelerere den cirkulære økonomi's potentialer på Djursland, så der bliver skabt vækst og arbejdspladser på en bæredygtig måde.


Netværket har plads til op til 20 virksomheder, som bibringes viden og
kompetencer til at afdække egen virksomheds potentialer inden for cirkulær
økonomi, indgå nye partnerskaber og udvikle cirkulære produkter og løsninger.

Er du interesseret og vil vide mere om netværket, kan du kontakte Erhvervskonsulent Bine Boldsen på mail eller formand Bjarne Nielsen ligeledes på
mail

Flere tværfaglige netværk skabt

Bestyrelsesmedlem i Business Djursland Lars Hede, der er formand for netværksudvalget udtaler; ”Vore antagelser om at virksomhederne på
Djursland ikke ser- og arbejder med kommunegrænser, og gerne vil netværke med henblik på at vækste den enkelte, virksomhederne- og Djursland beretter at der er stor interesse for det nyligt etablerede tværfaglige netværk, og vi har i
skrivende stund nu etableret 3 tværfaglige netværk, og vi ønsker ligeledes på
sigt at arbejde med at skabe nogle faglige netværk- og klynger der sammen kan
løfte opgaver den enkelte ikke kan”.


Er du interesseret og vil vide mere om vore tværfaglige netværk, eller har du idéer til fremtidige faglige netværk- og klynger kan du kontakte Lars Hede på mail.

Vinderen af årets innovationcamp

Vindergruppe kåret!

Gennem ugen har eleverne på VID-Gymnasier været i gang med iCamp-projektet, og nu er en vinder endelig fundet, gruppe 7!


Der har været stor intensitet blandt grupperne, mange af grupperne er kommet op med gode løsninger, men der kan kun være 1 vinder af Innovationsprisen.


Vindergruppen vandt på baggrund af den bedste innovationsidé.
Gruppen formåede at arbejde rigtig godt sammen, som vi har dokumenteret hele vejen igennem iCampen. Det gode samarbejde mellem hhx og htx har gjort, at de kunne komme med en god og helstøbt løsning til deres virksomhed, Grenaa Havn.

Vindergruppen er altså gruppe nr. 7 bestående af Regitze, Camilla, Dunia, Cecilie, Oliver, Mads, Kathrine, Robin og Sebastian fra 1.m og 1.kity.
Gruppe 7 var så heldige og dygtige, at de både vandt Innovationsprisen og publikumsprisen. Stort tillykke!


Ved udgangen af november foretages med hjælp fra IT-forum og Væksthuset en ”Digital Matchning”, hvor de mange deltagende virksomheder, kan blive hjulpet videre med de tilbudte løsninger.

Formanden for Business  Djursland udtaler; "Vi ser frem til at se idéerne implementeret i virksomhederne og blive til vækst  for Djursland" 

Nyheder i øvrigt 

Business Djursland sørger også for, at du altid nemt kan finde de seneste erhvervsrelaterede nyheder fra henholdsvis Syddjurs- og Norddjurs Kommune, og dette kan du gøre via nedenstående links til henholdsvis Erhvervsservice Syddjurs og Erhvervsservice Norddjurs.

Artikler fra Business Djursland

Herunder kan du se og læse vore artikler i Erhverv Djursland.

En del af et stærk netværk

Ønsker du også at blive en del af "DET INNOVATIVE DJURSLAND" så meld dig ind i Business Djursland ved at klikke  her.