NYHEDSBREV JUNI 2019


 Formanden har ordet

Formand Ole Sørensen gør i 'Formanden har ordet' status på den seneste måneds udvikling og aktivitet. 

Maj med dialogmøder og vælgermøde.

Efter 3 x veloverståede dialogmøder, afvikles d. 3. juni ekstraordinær Generalforsamling.

Dialogmøderne har budt på en reel snak om, hvilken berettigelse foreningen har fremadrettet, og ikke mindst hvordan der skal skabes økonomi til at opnå disse mål. Der er bred enighed om foreningens beståen; et nyt mandat fra den kommende EGF vil danne grundlag for det arbejde der skal løftes hen over sensommer og efterår, ligesom et årshjul for kommende aktiviteter skal lægges. Der skal skabes stabil drift i maskinrummet. Forudsætningen er værdiskabelse for foreningens medlemmer. Dette gøres ved en kontinuerlig eksponering, både i pressen og overfor medlemmerne, der vælger at deltage aktivt i de kommende tiltag. Fagligt indhold skal være af højeste kvalitet og det opnås bedst når der afsættes ressourcer, samt udvises engagement. 


BD skal fortsat være det politiske talerør for Djursland. Den største opgave over den kommende tid vil være at genvinde respekt, og få sat den rette kurs for dette arbejde.

Vi kan i dette nyhedsbrev bl.a. læse at Erhvervshus Midtjylland nu er ”åben for alle.” – Dette er blot ét af de tiltag hvor BD fremadrettet vil bistå med at fremme samarbejde mellem Djurslands Erhverv og Væksthuset. Herved kan vi sikre os det bedste udbytte af det nye Erhvervsfremme system . I forbindelse med åbning udtaler bestyrelsesformand Søren Olesen: ”Vi er glade for, at vi i det midtjyske kan samle så mange mennesker, som deler vores store passion; erhvervsfremme. Vi glæder os til at udbrede kendskabet til Erhvervshus Midtjylland endnu mere og til at hjælpe endnu flere af de iværksættere og virksomheder med specialiserede behov”.
Business Djursland skal bruge det netværk, der allerede er på Djursland til at fremme og udbrede kendskab til de muligheder væksthuset stiller til rådighed.

BD var d. 27. maj vært ved et erhvervspolitisk vælgermøde på Gl. Estrup. Her fik de lokalt forankrede folketingskandidater mulighed for at præsentere deres tanker og visioner for Djursland. Særligt debatten vedr. uddannelse og kompetenceudvikling fik megen opmærksomhed, ligesom vigtigheden af, at der på Djursland skabes enighed om hvilken infrastruktur, der skal være de kommende årtiers vækst og udvikling. Det er nu det skal italesættes. BD vil fremadrettet knytte de nyvalgte MFer tættere til sit daglige virke, for også her at kunne have et fælles fodslag for de punkter, der vægter for erhvervsudvikling.

Business Djursland ønsker alle en god Kr. Himmelfartsferie.

På gensyn ved ekstraordinær generalforsamling d. 3. juni.  

Med venlig hilsen

Ole Sørensen 
FormandHAVDE DU IKKE MULIGHED FOR AT DELTAGE PÅ DIALOGMØDERNE?

Bare rolig. Vi har livestreamet og sørger for, at du kan se dem alle herunder. Den ekstraordinære generalforsamling mandag. d. 3 juni i Kolind vil tage udgangspunkt i outputs vi fik fra nuværende samt tidligere medlemmer. 
Se eller gense dialogmøderne herunder.

Dialogmøde i Auning
Dialogmøde i Rønde 
Dialogmøde i Grenaa


Husk at du altid kan kontakte os om dine ønsker/forslag til Business Djursland
Skriv til kontakt@businessdjursland.dk