EFTERUDDANNELSE OG KURSER

Kompetenceløft til virksomheder og enkelte personer. Business Djursland hjælper i
samarbejde med Viden Djurs, Erhvervsakademi Dania og Væksthus
Midtjylland med sparring om det rette valg.


Viden Djurs

sikrer dig fagligt stærke og innovative uddannelser med tag i virkeligheden uanset alder og uddannelsesniveau. Som en væsentlig uddannelsesaktør på Djursland, dækker Viden Djurs de unges, voksnes og virksomheders brede uddannelsesbehov indenfor det tekniske, merkantile og almene fagområde.

Erhvervsakademi Dania

udbyder en bred vifte af efter- og videreuddannelser samt kurser. De kan desuden hjælpe hvis I ønsker:

>En praktikant

>En medarbejder med erhvervsfaglig baggrund

>En kompetent samarbejdspartner.
Væksthusene

De rigtige kompetencer er vigtige for at kunne udvikle din virksomhed, øge indtjeningen og skabe flere arbejdspladser. Med hjælp fra KOMPETENCEFORSYNING midt, kan du blive vejledt i, hvilke kompetencer du eller din virksomhed mangler for at kunne tage skridtet videre.