HVEM ER VI?

Business Djursland – en forening for erhvervslivet på Djursland

Business Djursland er en sammenlægning af de to foreninger Djursland Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening. Vi repræsenterer ét samlet Djursland.

Vi er en interesseorganisation for erhvervsvirksomheder og personer med interesse i erhvervslivets udvikling på Djursland. Vi rådgiver og videregiver værdifuld viden på kryds og tværs af virksomheder, videninstitutioner, iværksættere og kommunerne. Vi er ambitiøse og ønsker sammen at skabe vækst på Djursland gennem udvikling for den enkelte samt at samarbejde med andre erhvervs-relaterede foreninger med henblik på at skabe gensidig vækst og udvikling. Vi arbejder dagligt på at styrke Djursland position igennem samarbejde og kompetenceudvikling.

Udover vores virksomhedsrelaterede opgaver har Business Djursland også et tæt samarbejde med Syddjurs- og Norddjurs kommune for at styrke indsatsen af erhvervsudviklingsprojekter for således at være tilknytningen mellem Djurslands erhvervsliv og kommunerne.

Ved flere kræfter, større ambitioner og styrkede relationer kan vi nå længere.

ARRANGEMENTER

Tilmeld dig et af de næste måneders arrangementer

Vi arbejder på at gøre vores nye website helt færdig.
Glæd dig til at se mange flere oplysninger.