Vision & Formål

Vision

Et Djursland, hvor erhvervslivet blomstrer, og folk drømmer om at bo.

Formål

Business Djurslands formål er at skabe Vækst på Djursland og Udvikling for den enkelte virksomhed gennem udvikling af erhvervslivet på Djursland.
Det vil vi opnå ved at være erhvervslivets interesseorganisation, sparringspartner og videnscenter. Vi vil fokusere på følgende indsatsområder:

Medlemsydelser -> Netværks- og arrangementsudvalg

 • Arrangementer
 • Netværk
 • Klynger
 • Virksomhedsbesøg og vidensdeling
 • Foredrag og studieture
 • Medlemskommunikation

Interessevaretagelse -> Kompetenceudvalg og  bestyrelsen

 • Samarbejde med kommunerne
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
 • Politisk regionalt og nationalt, høringssvar m.m.
 • Samarbejde med andre aktører på Djursland
 • Samarbejde med erhvervshuse og Business Region Aarhus

Business Djurslands organisation -> Sekretariat og ledelse

 • Intern struktur
 • Ledelse og sekretariat
 • Kommunikation internt
 • Kommunikations eksternt
 • Medlemspleje

Udvalgene er i praksis arbejdsgrupper for områderne. Ledelsen består af formandskab og evt. et bestyrelsesmedlem.